Onze lokalen

Algemeen

De lokalen van “vzw lokalen jongens-Chiro Sint Jan” zijn gelegen in de Hogestraat nr 10 te 8870 Izegem, Kachtem en zijn te bereiken via het kleine straatje tussen Hogestraat 6 en 8 of via het straatje op het einde van de Lavendelstraat.

Er is geen parking bij de lokalen zelf. Auto’s mogen enkel bij het lokaal staan om te laden en te lossen, daarna worden ze verplaatst. Er kan geparkeerd worden in de omliggende straten of op de markt van Kachtem. Auto’s van personen met een handicap mogen wel binnenrijden via het straatje in de Hogestraat tussen huisnummer 6 en 8 en blijven staan. Fietsen dienen gestald te worden in de fietsrekken.

Kostprijs

De lokalen worden verhuurd
 • aan € 5 per nacht per persoon voor gebruik van grote module, keuken en toiletten en de lokalen. Er is echter een vaste minimumprijs van € 90 per nacht voor een groep.
  • De prijs van energie wordt extra berekend aan 0,40 €/kwh. De tellerstand wordt opgenomen bij aankomst en bij vertrek.
  • Waterverbruik wordt berekend aan 2 € per kubieke meter
 • aan 35 € voor een weekdag voor grote module, keuken en toiletten
 • aan 70 € per dag in weekend (vrijdag en zaterdag) voor grote module, keuken en toiletten

Capaciteit

 • De lokalen zijn voorzien voor groepen tot 25 personen.
 • Er zijn geen bedden.
 • Er zijn 2 douches, 2 toiletten 3 urinoirs, 1 douche en toilet voor een persoon met een handicap.
 • Er is een grote wastafel.
 • Er is een keuken met
  • een elektrische inductiekookplaat voor 4 potten
  • een oven.
  • een frigo met diepvries.
  • een microgolfoven
  • Er zijn potten, pannen, bestekken, borden, kopjes, melkkannen , waterkannen, thermossen, opdienschalen, dienbladen… aanwezig voor 50 personen (10 in keuken en 40 in grote module).
 • Er is een grote module met
  • een kleine keuken
  • een koffiepercolator voor 100 kopjes.
  • een kleine waterkoker
  • tafels en stoelen voor 50 personen.
  • (eventueel) 5 bistrotafels (apart aan te vragen).

Afval

 • Afval wordt in de reglementaire vuilniszakken van de Stad Izegem gedeponeerd. Iedere gebruiker krijgt 2 gele vuilzakken en 1 PMD vuilniszak. Na het verblijf wordt het vuilnis op de daarvoor voorziene plaats gezet.
 • Restafval en PMD worden hierbij strikt gescheiden, indien door het verkeerd sorteren een boete volgt, wordt deze alsnog van de waarborg afgetrokken.
 • Andere materialen ( Glas, Ijzer, KGA, …) worden terug meegenomen of naar het containerpak gebracht. (glasbol op de markt van Kachtem)


Annulatie

Bij laattijdige annulatie of niet komen opdagen worden € 25 administratiekosten aangerekend. Dit geldt niet indien de huurder een ernstige reden heeft voor de laattijdige annulatie of voor het niet komen opdagen.

Schade

Schade aangebracht aan het gebouw, het meubilair, het materiaal en de terreinen dient gemeld te worden bij het vertrek. De verhuurder zal voor het vertrek de eigendommen van de vzw op schade en diefstal controleren. Schade aan voorwerpen waarvoor een vast bedrag op de inventaris is vermeld, worden afgetrokken van de waarborg. In de grote module hangt de inventarislijst met aantal en eventuele schadevergoedingen per stuk.

Grotere gevallen van schade waarvan de kosten voor de herstellingswerken of nieuwkoop niet onmiddellijk te voorspellen zijn, worden nadien van de waarborg in mindering gebracht. Ook schadegevallen die voor het vertrek niet gemeld zijn, kunnen alsnog aangerekend worden aan de huurder. Indien de herstellingswerken of de kosten voor nieuwkoop de € 250 overschrijden, dan dient de huurder de bijkomende kosten alsnog te vereffen.

Waarborg

De waarborg bedraagt € 250 voor een weekend of langere periode. Dit bedrag dient overgeschreven te worden op de rekening 
(BE 46 7775 4623 2136). Bij het nemen van een optie via de website ontvangt u een bevestiging en een vraag tot betaling van de waarborg. Uw reservatie is pas definitief nadat u de waarborg stortte. Wil een bewijs van storting meebrengen.
Voor een dagverhuur wordt 50 € waarborg betaald bij reservering via het rekeningnummer.
Het betalen van de waarborg betekent dat de huurder akkoord gaat met deze overeenkomst die op de website te lezen is.

PAS OP! Betaal de waarborg niet vooraleer u een bevestiging van reservatie hebt ontvangen.

Betaling

De huur wordt betaald in cash bij aankomst aan de verantwoordelijke of kan ook vooraf gestort worden op het rekeningnummer 
(BE 46 7775 4623 2136) met vermelding van naam organisatie en datum van huur
Bij problemen om tijdig te betalen kan contact opgenomen worden via de website

Aankomst

Aankomst op vrijdag kan tussen 18u30 en 20u30.
De verantwoordelijke voor de lokalen dient vooraf gebeld te worden voor afspraak in verband met het juiste uur van aankomst.

De verantwoordelijk geeft u de sleutel, geeft uitleg in verband met de lokalen, overhandigt u de vuilniszakken en controleert de tellerstanden.

Vertrek

De lokalen moeten ontruimd worden op zondag tegen 12 u.
U spreek af met de verantwoordelijke voor het vertrek.
U overhandigt de sleutel aan de verantwoordelijke.

De polyvalente zaal

polyvalente ruimte Turn Left Turn Right

Beweeg over pijltjes om rond te kijken!

De keuken

Keuken Turn Left Turn Right

Beweeg over pijltjes om rond te kijken!

Buiten

Buiten Turn Left Turn Right

Beweeg over pijltjes om rond te kijken!

Subsidies

De lokalen kwamen tot stand met de hulp van vele helpende handen en financiële steun van sympathisanten, maar ook met behulp van subsidies van Stad Izegem, Provincie West-Vlaanderen en Toerisme West-Vlaanderen.

Izegem   Westvlaanderen   Toersimevlaanderen  

Nuttige telefoonnummers

Nood
Brandweer en ambulance 112
Politie 101
Politie Izegem 051/303933
Dokter van wacht 051/312222
Apotheker van wacht 0900/10500
Ziekenhuis Sint-Jozefskliniek
Roeselaarsestraat 47 Izegem
051/334111
Antigifcentrum 070/245245
Bij technische problemen
Chirofoon 0473 70 54 04

Omgeving

Er kan gespeeld worden:
 • op dit speelplein 1
 • op het Groentje 2
 • op de Haverhofwijk 3
 • in het speelbos Rodesgoed 4
Winkels in de directe omgeving:
 • Er is een supermarkt:
  • Spar: Sint Janstraat 29
 • Er zijn meerdere bakkerijen:
  • Ruben Cools: Kachtemseplein 12
  • Haerinck: Rumbeeksestraat 2
  • Bogaert: Kachtemsestraat 164
 • Er zijn meerdere slagerijen:
  • Geert en Marleen: Hogestraat 1
  • D’Haene Declercq: Kachtemseplein 1
Het zwembad te Izegem:
 • Heilig-Hartstraat 15, 8870 Izegem

  telefoon: 051 30 33 22

Subsidies

De lokalen kwamen tot stand met de hulp van vele helpende handen en financiële steun van sympathisanten, maar ook met behulp van subsidies van Stad Izegem, Provincie West-Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen.

Izegem   Westvlaanderen   Toersimevlaanderen