Wat vooraf ging

Zoektocht alleen al heeft 8 jaar geduurd

Voor de jongensChiro Sint Jan Kachtem, nam de zoektocht naar een nieuw onderdak een aanvang in 2001. Toen werd duidelijk dat de oude lokalen achter het Parochiaal Centrum zouden verdwijnen. Vooral de risico’s met betrekking tot de brandveiligheid speelden daarbij een rol. Uiteindelijk werd het Parochiaal Centrum verkocht aan Stad Izegem, om plaats te maken voor het huidige SOK. Het stadsbestuur ondersteunde meteen de zoektocht naar een oplossing, en kocht een particuliere woning in de Hogestraat. Dit blijkt evenwel een tijdelijke oplossing.

Daarom werd een nieuw project in de steigers gezet. Op het oud speelplein in de tuinwijk, kwam een terrein waarop 6 paviljoenen zouden worden gebouwd. Het terrein blijft eigendom van het stadsbestuur, de Chiro krijgt een recht van opstal om hun paviljoenen op die terreinen te bouwen. Het ligt tevens in de bedoeling om dit prestigieuze project ten dienste te stellen van zowel de speelpleinwerking als het brede verenigingsleven.

Uiteraard was dit een zwaar project om dragen voor een jeugdvereniging. Meteen werd ook een passende structuur neergezet, die de uitwerking en de financiering van het project kon dragen. Een vzw Lokalenbeheer werd opgericht, een aantal oud leiders, aangevuld met vrijwilligers zullen het project ondersteunen. Dit om de dagelijkse werking van de Chiro niet te belasten.

Wat waren de plannen

Het concept...

In de zoektocht naar nieuwe lokalen werd gezocht naar een oplossing voor zowel de Chirojongens als de speelplein-werking. Daarnaast werd ook rekening gehouden hoe andere Kachtemse verenigingen baat konden hebben bij deze nieuwe gebouwen. Daarom werd naast de jeugdwerking ook de mogelijkheid tot verhuur van een polyvalente ruimte en overnachtingen voorzien.

De uitgangspunten voor de nieuwe lokalen waren:

 • goedkoop
 • veel eigen inbreng mogelijk
 • duurzaam
 • ecologisch verantwoord
 • modulair (eventuele latere uitbreiding mogelijk)
 • snel
 • mooi geïntegreerd
 • ...
Modulus

Modulus

Op basis van bovenstaande punten werd uiteindelijk een keuze gemaakt voor Modulus. Modulus is een innovatieve en budgetvriendelijke manier om huizen te bouwen (zie ook www.modulus.be).

Het beoogde resultaat

Na een lange weg...

Op het einde van het bouwproject had de Chiro het volgende resultaat voor ogen:

Render

Daarin zitten 6 verschillende modules:

 • Een module van 6x12m: polyvalente ruimte met keuken
 • Een module van 4x12m: sanitaire ruimte (WC's en douches) en opberghok
 • Een module van 4x12m: bergruimte voor kampmateriaal
 • 3 modules voor de verschillende afdelingen

Ta-daaam!

Het prachtige werk geleverd door het bouwcomité en vele sympathisanten...

resultaat Turn Left Turn Right

Beweeg over de pijltjes om rond te kijken!